มาSort ArrayList ของ Class กันเถิดพี่น้อง

0

กลับมาแล้วครับหลังจากหากไปนานกับ Android Developer วันนี้เราจะมาทำ Sort(เรียงลำดับ) ของ Class ใน ArrayList กัน โดยผมจะพิมพ์ค่าออกมาจาก TextView ง่ายๆ เริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา
22-4-2558 23-23-57

เริ่มจากสร้าง Project ก่อนโดยผมให้ชื่อว่า SortArrayList
จากนั้นไปดูที่ activity_main.xml กันก่อน Layout มีแค่ TextView อันเดียวครับไม่ได้พิศดารอะไร

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView android:text="@string/hello_world"
    android:id="@+id/txt"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

</RelativeLayout>

จากนั้นเราก็มาสร้าง Class User กันครับ โดย Class จะประกอบด้วย firstName, lastName, age

public class User {
  public String firstName;
  public String lastName;
  public int age;

  public User(String firstName, String lastName, int age){
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.age = age;
  }
}

เท่านี้เราก็จะได้ Class ที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลที่เราจะเอาไปเรียงแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาที่ MainActivity.java กัน เริ่มจากสร้าง ArrayList ของ User ก่อน แล้วค่อยใส่ข้อมูลสำหรับทดสอบเข้าไป

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  private ArrayList<User> arrayList;
  private TextView txt;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    txt = (TextView) findViewById(R.id.txt);

    arrayList = new ArrayList<>();
    arrayList.add(new User("Bat","Man",29));
    arrayList.add(new User("Ant","Man",22));
    arrayList.add(new User("Cat","Woman",25));

    String temp = "";
    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    txt.setText(temp);
  }
}

ลอง Run ดูจะได้ผลลัพพ์แบบนี้ ถ้าผิดพลาดยังไงลองย้อนกลับไปอ่านด้านบนนะครับ ไม่ยากๆ
Screenshot_2015-04-23-00-51-30 - Copy
เมื่อได้แบบด้านบนแล้วเราก็จะทำการสร้าง Class SortFirstNameComparator จะเรียงข้อมูลแบบ Assending คือเรียงจาก น้อยไปมาก

public class SortFirstNameComparator implements Comparator<User> {
    @Override
    public int compare(User o1, User o2) {
      return o1.firstName.compareTo(o2.firstName);
    }
  }

จะเห็นว่าเราเอาค่า firstName มาเปลี่ยนเทียบกัน ถ้าจะใช้ lastName ก็เปลี่ยนเป็น o1.lastName, o2.lastName

เวลานำไปใช้ก็เรียกใช้ดังนี้

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  private ArrayList<User> arrayList;
  private TextView txt;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    txt = (TextView) findViewById(R.id.txt);

    arrayList = new ArrayList<>();
    arrayList.add(new User("Bat","Man",29));
    arrayList.add(new User("Ant","Man",22));
    arrayList.add(new User("Cat","Woman",25));

    String temp = "";
    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    temp += "\nSort by firstName\n";

    Collections.sort(arrayList, new SortFirstNameComparator());

    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    txt.setText(temp);

  }

  public class SortFirstNameComparator implements Comparator<User> {
    @Override
    public int compare(User o1, User o2) {
      return o1.firstName.compareTo(o2.firstName);
      //return Double.compare(o1.getPercentChange(), o2.getPercentChange());
    }
  }
}

เมื่อ Run ออกมาจะได้ผลลัพพ์ คือการเรียงของ Ant, Bat, Cat ดังรูป
Screenshot_2015-04-23-01-04-27 - Copy
เสร็จแล้วเราจะมาเรียงอายุกัน โดยการสร้าง Class สำหรับเรียงอายุจะแตกต่างกับตอนเรียง String เล็กน้อย

public class SortAgeComparator implements Comparator<User> {
    @Override
    public int compare(User o1, User o2) {
      //return o1.firstName.compareTo(o2.firstName);
      return Integer.compare(o1.age, o2.age);
    }
  }

ส่วนวิธีเรียกใช้ก็ทำเหมือนเดิมครับ

สุดท้าย ผู้อ่านคงมีคำถามว่าถ้าอยากเรียงจาก มากไปน้อย ล่ะทำยังไง
ถ้าอยากเรียงจากมากไปน้อยให้ใช้คำสั่งนี้หลังจาก เรียก SortFirstNameComparator แล้วครับ

    Collections.sort(arrayList, new SortFirstNameComparator());
    Collections.reverse(arrayList); //not ascending

Screenshot_2015-04-23-01-03-29 - Copy
เสร็จแล้วครับ การเรียงค่าภายใน Class โดยใช้ Arraylist วิธีนี้จะสะดวกเมื่อเราใช้ Arraylist เป็น Source ในการทำ Adapter ของ Listview ครับ ไม่ยากใช่ไหมครับ ^ ^

Download Zip file Project

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  private ArrayList<User> arrayList;
  private TextView txt;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    txt = (TextView) findViewById(R.id.txt);

    arrayList = new ArrayList<>();
    arrayList.add(new User("Bat","Man",29));
    arrayList.add(new User("Ant","Man",22));
    arrayList.add(new User("Cat","Woman",25));

    String temp = "";
    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    temp += "\nSort by firstName\n";

    Collections.sort(arrayList, new SortFirstNameComparator());

    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    temp += "\nSort by Age\n";

    Collections.sort(arrayList, new SortAgeComparator());

    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    temp += "\nReverse Sort by firstName\n";

    Collections.sort(arrayList, new SortFirstNameComparator());
    Collections.reverse(arrayList); //not ascending

    for(int i = 0; i < arrayList.size(); i++){
      temp += i + " " + arrayList.get(i).firstName + " "
          + arrayList.get(i).lastName + " " + arrayList.get(i).age + "\n";
    }

    txt.setText(temp);

  }

  public class SortFirstNameComparator implements Comparator<User> {
    @Override
    public int compare(User o1, User o2) {
      return o1.firstName.compareTo(o2.firstName);
    }
  }

  public class SortAgeComparator implements Comparator<User> {
    @Override
    public int compare(User o1, User o2) {
      return Integer.compare(o1.age, o2.age);
    }
  }
}
Facebook Comments
Share.

About Author

Comments are closed.