แนวทางการเล่น Blacksmith สายปาขวาน Axe Throwing | Ro Landverse

By

ใครที่เบื่อ Blacksmith สายโจมตีปกติแล้ว วันนี้เรามีสายใหม่มานำเสนอ นั่นคือ Blacksmith สาย Axe Throwing นั่นเอง ซึ่งเป็นสกิลเสริมที่มีเฉพาะในเซิฟ Raganrok Landverse เท่านั้น มาดูกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไร…

แนวทางการเล่น Blacksmith สายปาขวาน Axe Throwing | Ro Landverse

By

ใครที่เบื่อ Blacksmith สายโจมตีปกติแล้ว วันนี้เรามีสายใหม่มานำเสนอ นั่นคือ Blacksmith สาย Axe Throwing นั่นเอง ซึ่งเป็นสกิลเสริมที่มีเฉพาะในเซิฟ Raganrok Landverse เท่านั้น มาดูกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไร…

แนวทางการเล่น Blacksmith สายปาขวาน Axe Throwing | Ro Landverse

By

ใครที่เบื่อ Blacksmith สายโจมตีปกติแล้ว วันนี้เรามีสายใหม่มานำเสนอ นั่นคือ Blacksmith สาย Axe Throwing นั่นเอง ซึ่งเป็นสกิลเสริมที่มีเฉพาะในเซิฟ Raganrok Landverse เท่านั้น มาดูกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไร…

แนวทางการเล่น Blacksmith สายปาขวาน Axe Throwing | Ro Landverse

By

ใครที่เบื่อ Blacksmith สายโจมตีปกติแล้ว วันนี้เรามีสายใหม่มานำเสนอ นั่นคือ Blacksmith สาย Axe Throwing นั่นเอง ซึ่งเป็นสกิลเสริมที่มีเฉพาะในเซิฟ Raganrok Landverse เท่านั้น มาดูกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไร…

แนวทางการเล่น Blacksmith สายปาขวาน Axe Throwing | Ro Landverse

By

ใครที่เบื่อ Blacksmith สายโจมตีปกติแล้ว วันนี้เรามีสายใหม่มานำเสนอ นั่นคือ Blacksmith สาย Axe Throwing นั่นเอง ซึ่งเป็นสกิลเสริมที่มีเฉพาะในเซิฟ Raganrok Landverse เท่านั้น มาดูกันดีกว่าว่าสายนี้เล่นอย่างไร…

Facebook Comments