Ro Pet Evolution เปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงให้เทพกว่าเดิม | Ragnarok Online

By

สวัสดีครับผมไอซ์จาก Youtube Kamonway ในที่สุดตอนนี้ GGT ก็ได้นำระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Evolution เข้ามาแล้ว ซึ่งปกติแล้ว Pet หรือสัตว์เลี้ยงเราจะได้แค่เดินตาม กับเพิ่มคุณสมบัติเล็กน้อย แต่พอมีระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงเขามา!!! มันก็ยังแค่เดินตามเราเหมือนเดิม…

Ro Pet Evolution เปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงให้เทพกว่าเดิม | Ragnarok Online

By

สวัสดีครับผมไอซ์จาก Youtube Kamonway ในที่สุดตอนนี้ GGT ก็ได้นำระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Evolution เข้ามาแล้ว ซึ่งปกติแล้ว Pet หรือสัตว์เลี้ยงเราจะได้แค่เดินตาม กับเพิ่มคุณสมบัติเล็กน้อย แต่พอมีระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงเขามา!!! มันก็ยังแค่เดินตามเราเหมือนเดิม…

Ro Pet Evolution เปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงให้เทพกว่าเดิม | Ragnarok Online

By

สวัสดีครับผมไอซ์จาก Youtube Kamonway ในที่สุดตอนนี้ GGT ก็ได้นำระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Evolution เข้ามาแล้ว ซึ่งปกติแล้ว Pet หรือสัตว์เลี้ยงเราจะได้แค่เดินตาม กับเพิ่มคุณสมบัติเล็กน้อย แต่พอมีระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงเขามา!!! มันก็ยังแค่เดินตามเราเหมือนเดิม…

Ro Pet Evolution เปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงให้เทพกว่าเดิม | Ragnarok Online

By

สวัสดีครับผมไอซ์จาก Youtube Kamonway ในที่สุดตอนนี้ GGT ก็ได้นำระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Evolution เข้ามาแล้ว ซึ่งปกติแล้ว Pet หรือสัตว์เลี้ยงเราจะได้แค่เดินตาม กับเพิ่มคุณสมบัติเล็กน้อย แต่พอมีระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงเขามา!!! มันก็ยังแค่เดินตามเราเหมือนเดิม…

Ro Pet Evolution เปลี่ยนร่างสัตว์เลี้ยงให้เทพกว่าเดิม | Ragnarok Online

By

สวัสดีครับผมไอซ์จาก Youtube Kamonway ในที่สุดตอนนี้ GGT ก็ได้นำระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Evolution เข้ามาแล้ว ซึ่งปกติแล้ว Pet หรือสัตว์เลี้ยงเราจะได้แค่เดินตาม กับเพิ่มคุณสมบัติเล็กน้อย แต่พอมีระบบพัฒนาสัตว์เลี้ยงเขามา!!! มันก็ยังแค่เดินตามเราเหมือนเดิม…

Facebook Comments