แนวทางการเล่น Ninja กายภาพ | Ro Landverse

By

Ninja เป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายทั้งกายภาพและเวทมนต์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิฟเวอร์ Raganrok Landverse ในวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของกายภาพกันก่อน โดยสายนี้จะเน้นที่สกิล Throw Kunai และ Throw Huuma Shuriken จุดเด่น – สกิล…

แนวทางการเล่น Ninja กายภาพ | Ro Landverse

By

Ninja เป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายทั้งกายภาพและเวทมนต์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิฟเวอร์ Raganrok Landverse ในวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของกายภาพกันก่อน โดยสายนี้จะเน้นที่สกิล Throw Kunai และ Throw Huuma Shuriken จุดเด่น – สกิล…

แนวทางการเล่น Ninja กายภาพ | Ro Landverse

By

Ninja เป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายทั้งกายภาพและเวทมนต์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิฟเวอร์ Raganrok Landverse ในวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของกายภาพกันก่อน โดยสายนี้จะเน้นที่สกิล Throw Kunai และ Throw Huuma Shuriken จุดเด่น – สกิล…

แนวทางการเล่น Ninja กายภาพ | Ro Landverse

By

Ninja เป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายทั้งกายภาพและเวทมนต์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิฟเวอร์ Raganrok Landverse ในวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของกายภาพกันก่อน โดยสายนี้จะเน้นที่สกิล Throw Kunai และ Throw Huuma Shuriken จุดเด่น – สกิล…

แนวทางการเล่น Ninja กายภาพ | Ro Landverse

By

Ninja เป็นอาชีพที่เล่นได้หลากหลายทั้งกายภาพและเวทมนต์ที่เพิ่งเข้ามาในเซิฟเวอร์ Raganrok Landverse ในวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของกายภาพกันก่อน โดยสายนี้จะเน้นที่สกิล Throw Kunai และ Throw Huuma Shuriken จุดเด่น – สกิล…

Facebook Comments