0

Ro : รีวิวแมพเก็บเลเวล 30 นาทีได้ Exp เท่าไหร่

บทความนี้รวบรวมรีวิวการเก็บเลเวลในแมพต่างๆ เอาไว้ ว่าการไปเก็บเลเวลแต่ละรอบจะได้ Exp เท่าไหร่ ซึ่งจะนับเวลา 30 นาที (เท่ากับสมุดคูณ 1 เล่มพอดี) โดยจะบอกเลเวล อาชีพ และจำนวน Exp ที่ได้เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะหาที่เก็บเลเวล Map Sphinx ชั้น…

0

Ro : รีวิวแมพเก็บเลเวล 30 นาทีได้ Exp เท่าไหร่

บทความนี้รวบรวมรีวิวการเก็บเลเวลในแมพต่างๆ เอาไว้ ว่าการไปเก็บเลเวลแต่ละรอบจะได้ Exp เท่าไหร่ ซึ่งจะนับเวลา 30 นาที (เท่ากับสมุดคูณ 1 เล่มพอดี) โดยจะบอกเลเวล อาชีพ และจำนวน Exp ที่ได้เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะหาที่เก็บเลเวล Map Sphinx ชั้น…

0

Ro : รีวิวแมพเก็บเลเวล 30 นาทีได้ Exp เท่าไหร่

บทความนี้รวบรวมรีวิวการเก็บเลเวลในแมพต่างๆ เอาไว้ ว่าการไปเก็บเลเวลแต่ละรอบจะได้ Exp เท่าไหร่ ซึ่งจะนับเวลา 30 นาที (เท่ากับสมุดคูณ 1 เล่มพอดี) โดยจะบอกเลเวล อาชีพ และจำนวน Exp ที่ได้เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะหาที่เก็บเลเวล Map Sphinx ชั้น…

0

Ro : รีวิวแมพเก็บเลเวล 30 นาทีได้ Exp เท่าไหร่

บทความนี้รวบรวมรีวิวการเก็บเลเวลในแมพต่างๆ เอาไว้ ว่าการไปเก็บเลเวลแต่ละรอบจะได้ Exp เท่าไหร่ ซึ่งจะนับเวลา 30 นาที (เท่ากับสมุดคูณ 1 เล่มพอดี) โดยจะบอกเลเวล อาชีพ และจำนวน Exp ที่ได้เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะหาที่เก็บเลเวล Map Sphinx ชั้น…

Technology
0

ประสบการณ์ในการใช้ Uber

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก หลายๆอย่างสามารถทำได้แค่ปลายนิ้ว ตัวอย่างเช่น การโบกรถ Taxi เราคงจำประสบการณ์อันหอมหวานของการยืนรอ Taxi ได้ ว่ามันสนุกสนานขนาดไหน เมื่อก่อนเราคงได้แต่คิดว่าถ้า Taxi ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกให้ไปไหนก็ไปคงจะดีไม่น้อย แต่วันนี้ความฝันของมนุษยชาติได้เป็นจริงแล้ว ด้วยแอพพลิเคชั่น Uber ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้พวกเรา เฮ