อาวุธของ Shadow Chaser สาย Fatal Manace ใน Ragnarok Online GGT

By

สำหรับอาวุธของ SC FM จะเน้นไปที่ Atk เพราะเป็นสายกายภาพและควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความแรงของสกิล Fatal Manace (FM) และถ้ายิ่งมีความสามารถลด Delay ด้วยจะดีสุดๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกัน Fatalist [2]…

อาวุธของ Shadow Chaser สาย Fatal Manace ใน Ragnarok Online GGT

By

สำหรับอาวุธของ SC FM จะเน้นไปที่ Atk เพราะเป็นสายกายภาพและควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความแรงของสกิล Fatal Manace (FM) และถ้ายิ่งมีความสามารถลด Delay ด้วยจะดีสุดๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกัน Fatalist [2]…

อาวุธของ Shadow Chaser สาย Fatal Manace ใน Ragnarok Online GGT

By

สำหรับอาวุธของ SC FM จะเน้นไปที่ Atk เพราะเป็นสายกายภาพและควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความแรงของสกิล Fatal Manace (FM) และถ้ายิ่งมีความสามารถลด Delay ด้วยจะดีสุดๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกัน Fatalist [2]…

อาวุธของ Shadow Chaser สาย Fatal Manace ใน Ragnarok Online GGT

By

สำหรับอาวุธของ SC FM จะเน้นไปที่ Atk เพราะเป็นสายกายภาพและควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความแรงของสกิล Fatal Manace (FM) และถ้ายิ่งมีความสามารถลด Delay ด้วยจะดีสุดๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกัน Fatalist [2]…

อาวุธของ Shadow Chaser สาย Fatal Manace ใน Ragnarok Online GGT

By

สำหรับอาวุธของ SC FM จะเน้นไปที่ Atk เพราะเป็นสายกายภาพและควรจะมีคุณสมบัติเพิ่มความแรงของสกิล Fatal Manace (FM) และถ้ายิ่งมีความสามารถลด Delay ด้วยจะดีสุดๆ วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจกัน Fatalist [2]…

Facebook Comments