Browsing: Uncategorized

Uncategorized
About Me
By

เรื่องของเรื่องเริ่มต้นจากหนังสือเพียง 1 เล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล หลังจากหนังสือเล่มนั้น ผมก็ได้รู้จักกับโลกที่แตกต่าง โลกที่เชื่อว่าเราสามารถกำหนดชีวิตของเราได้ มุมมองของผมเปลี่ยนไป และมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้น ผมจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมเจอให้ทุกๆคน เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบผม ไอซ์ กมลวัฒน์ Facebook Page KamonWay YouTube Channel KamonWay Google Play KamonWay