Browsing: วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญ

Wealth Management
วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
By

เมื่อไม่กี่วันก่อนป้าของผมซึ่งรับราชการอยู่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ป้าจึงบอกให้ผมลองคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญที่จะได้ให้หน่อย เพราะแกไม่อยากไปติดต่อที่กรมบัญชีกลางเอง