Browsing: Ro ตีบวก

แร็กนาร็อก Ragnarok Online
แนะนำระบบตีบวกในเกม Ragnarok Online
By

การตีบวกในเกม Ro เป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันที่ทำให้ตัวละครของเราเก่งยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำหินตีบวกแบบต่างๆ กัน เพื่อให้มือใหม่เข้าใจระบบการตีบวกมากขึ้น การตีบวกอาวุธ วิธีดูเลเวลอาวุธ ปกติแล้วเวลาเราคลิกขวาดูรายละเอียดไอเทม เช่นพวกอาวุธ จะมีรายละเอียดบอกว่า อาวุธนี้ใส่ได้เลเวลเท่าไหร่(เลเวลที่ต้องการ)และเลเวลของอาวุธ ซึ่งเลเวลของอาวุธนี่แหละที่เป็นตัวบอกว่าเราจะใช้หินตีบวกอะไรในการอัพเกรด โดยเลเวลของอาวุธจะมีตั้งแต่เลเวล 1 – 4 (อนาคตจะมีเลเวล 5 ด้วย) หิน Phracon ใช้สำหรับตีบวกอาวุธเลเวล 1 โดยทุกๆ การตีบวกจะเพิ่ม…