Browsing: Ro Guillotine Cross

Thief Class : Ragnarok Gravity
คู่มือการเล่น Guillotine Cross สายกาต้าคริ สเตตัส สกิล ของสวมใส่
By

สวัสดีครับ ผมไอซ์จาก Youtube Kamonway วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของ Guillotine Cross สายกาต้าคริติคอลกัน ซึ่งกิโยติน เป็น Class3 ของสายอาชีพ Thief/Assassin/Assassin Cross โดยจะให้ภาพรวมไม่เจาะจง เพราะงบและเวลาในการฟาร์มของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นผมจึงให้ได้แค่แนวทางเบื้องต้นให้คุณผู้อ่านไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเอง