มาทำ Gridview แนวนอนกัน

0

สวัสดีครับ หลังจากหายไป วันนี้ผมกลับมาพร้อมกับ GridView แนวนอน หรือ Horizontal Gridview แต่แบบธรรมดาก็เดี๋ยวจะง่ายไป เอาไปใช้กันไม่ถูก ผมเลยทำเป็น Custom View ให้ดูเลย โดยใน Gridview จะประกอบด้วย ImageView และ Textview เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า

Screenshot_2015-03-10-23-07-09

เริ่มจากสร้าง Project กันขึ้นมาก่อน (ขอข้ามไปเลยนะครับ) จากนั้นก็ไปโหลดตัว Library TwoWayGridView จาก Link นี้นะครับ กดที่ Download Zip ด้านขวา

10-3-2558 0-02-06

จากนั้นแตก Zip แล้วเข้าไปใน Folder ครับ เปลี่ยนชื่อ Folder lib เป็น twowaygridview (อันนี้ผมตั้งเอง อาจจะเอาชื่ออื่นก็ได้แต่จำให้ได้ก็พอ)

กลับมาที่ Android Studio ครับ เลือก File>Import Module.. แล้ว Browse ไปยัง twowaygridview ที่เราแตกไฟล์ไว้ครับ จะเห็นว่ามีช่องเขียนว่า Module Name: twowaygridview จะ Copy ไว้ก็ได้นะครับ เพราะเราจะเอาไปวางใน build.gradle เพื่อ Import เข้า Project

10-3-2558 0-27-57

เปิดไฟล์ build.gradle ของ Module:app ครับ แล้ว เพิ่ม Code ตามด้านล่างเพื่อ Import Library

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:21.0.3'
  compile project(":twowaygridview")
}

แล้วกด Sync now เลยครับ

พัง!!!

ผลก็คือเราจะ Sync now ไม่สำเร็จครับ จะแจ้ง Error มา ไม่ต้องตกใจไป เรามีวิธีแก้ครับ ให้เราเข้าไปที่ twowaygridview>manifests>AndroidManifest.xml ครับ ทำการลบ Code ตรง android:icon=”@mimap/ic_launcher” ทิ้งไปครับ แล้วกลับไปที่ไฟล์ build.gradle กด Enter สักทีให้มันขึ้น Sync now แล้วกด Sync now ใหม่ครับ รอบนี้น่าจะได้กันแล้ว

10-3-2558 0-38-34

ต่อไปเรามาทำตัว Gridview กันครับ โดยผมจะเริ่มทำ Layout ของตัว Item ใน Gridview ก่อนนะครับ โดยในตัว Item จะประกอบด้วย ImageView และ Textview แบบนี้ (สร้างไฟล์ใน app>res>layout นะครับ เผื่อยังไม่รู้กัน)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content">

  <RelativeLayout
    android:layout_margin="6dp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">

    <ImageView
      android:id="@+id/grid_image"
      android:src="@drawable/kamonway"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="40dp">
    </ImageView>

    <TextView
      android:layout_below="@+id/grid_image"
      android:id="@+id/grid_text"
      android:layout_centerInParent="true"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:textColor="#000000"
      android:text="xxxxx"
      android:gravity="center"
      android:textSize="10sp" >
    </TextView>

  </RelativeLayout>

</LinearLayout>

ตัว Item ใช้ ImageView กับ Textview ธรรมดาครับ ไม่ได้พิสดารอะไร แต่อย่าลืมกำหนด ID ให้มันนะครับ เดี๋ยวจะเรียกกันไม่ได้

ต่อมาเรามาทำตัว Adapter กันครับ (ถ้าใครไม่เข้าใจว่า Adapter คืออะไรลองอ่าน บทความนี้ที่ Sleeping Forless ก่อนนะครับ Listview กับ Gridview คล้ายๆกัน )

public class GridviewAdapter extends BaseAdapter {
  private Context mContext;
  private final String[] name;
  private final int[] Imageid;
  public GridviewAdapter(Context c,String[] name,int[] Imageid) {
    mContext = c;
    this.Imageid = Imageid;
    this.name = name;
  }
  @Override
  public int getCount() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return name.length;
  }
  @Override
  public Object getItem(int position) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  }
  @Override
  public long getItemId(int position) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return 0;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    // TODO Auto-generated method stub
    View v = convertView;
    SubHeadMenuViewHolder viewHolder;

    if (convertView == null) {
      LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) mContext
          .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      v = inflater.inflate(R.layout.grid_single, null);
      viewHolder = new SubHeadMenuViewHolder(v);
      v.setTag(viewHolder);
    } else {
      viewHolder = (SubHeadMenuViewHolder) v.getTag();
    }

    viewHolder.mTxt.setText(name[position]);
    viewHolder.mImg.setImageResource(Imageid[position]);

    return v;
  }

  class SubHeadMenuViewHolder {
    public TextView mTxt;
    public ImageView mImg;

    public SubHeadMenuViewHolder(View base) {
      mTxt = (TextView) base.findViewById(R.id.grid_text);
      mImg = (ImageView) base.findViewById(R.id.grid_image);
    }
  }

}

บรรทัด 2-3 จะเป็น Array ที่จะเอามาเก็บ String กับ ID ของรูป
บรรทัด 5 จะเป็นการ initial ค่าตอนเรียกครั้งแรก เอาค่ามาเก็บในตัวแปรใน Class
บรรทัด 27 จะเป็นการสร้าง view สำหรับใส่ใน Gridview
บรรทัด 42-43 จะเป็นการกำหนด String ที่จะแสดงและ Id ของรูปที่แสดงครับ
บรรทัด 48 เป็น ViewHolder ของ Layout ที่ประกาศไว้ก่อน โดย ID จะต้องเหมือนกับใน grid_single.xml

จากนั้นเรามาที่ activity_main.xml กันครับเพื่อสร้าง twowaygridview ขึ้นมาตาม Code ด้านล่าง

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <com.jess.ui.TwoWayGridView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/gridview"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="200dp"
    app:columnWidth="80dp"
    app:rowHeight="60dp"
    app:numColumns="auto_fit"
    app:numRows="2"
    app:stretchMode="columnWidth"
    app:scrollDirectionPortrait="horizontal"
    app:gravity="center"/>

</RelativeLayout>

***ผมลองปรับ columWidth กับ rowHeight ดูแล้วก็ไม่มีผลอะไร ขนาดจะเปลี่ยนตาม single_grid.xml ของเรา

เปิดไฟล์ MainActivity.java ขึ้นมาครับ เราจะมาเรียกใช้กันแล้ว ประกาศตัวแปร TwoWayGridView กันก่อนเลย

TwoWayGridView gridView;

จากนั้นก็ประกาศ String กับ Id ของภาพที่เราจะเอามาแสดง

String[] name = {
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5",
      "6",
      "7",
      "8",
      "9",
      "10",
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15"
  } ;
  int[] imageId = {
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway
  };

ใน onCreate หลังจาก setContentView แล้วก็ทำการ Cast gridview กันเลย

gridView = (TwoWayGridView) findViewById(R.id.gridview);

จากนั้นก็ประกาศตัว Adapter ที่เราสร้างมา

final GridviewAdapter adapterGrid = new GridviewAdapter(getApplication(), name, imageId);

แล้วก็กำหนดให้ gridview ใช้ adapter ที่เราสร้างเป็นข้อมูลข้างใน

gridView.setAdapter(adapterGrid);

แล้วก็ลองรันกันดูเลยครับ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้
Screenshot_2015-03-10-23-07-09

เสร็จแล้วครับกับ Horizontal Gridview ไม่ยากไปใช่มั้ยครับ ลองปรับเปลี่ยน xml ดูตามที่ต้องการนะครับ

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  TwoWayGridView gridView;
  String[] name = {
      "1",
      "2",
      "3",
      "4",
      "5",
      "6",
      "7",
      "8",
      "9",
      "10",
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15"
  } ;
  int[] imageId = {
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway,
      R.drawable.kamonway
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    gridView = (TwoWayGridView) findViewById(R.id.gridview);

    final GridviewAdapter adapterGrid = new GridviewAdapter(getApplication(), name, imageId);

    gridView.setAdapter(adapterGrid);


    gridView.setOnItemClickListener(new TwoWayAdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(TwoWayAdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        Toast.makeText(MainActivity.this,view.getTag().toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

  }

}
Facebook Comments
Share.

About Author

Comments are closed.