About Me

0

เรื่องของเรื่องเริ่มต้นจากหนังสือเพียง 1 เล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล หลังจากหนังสือเล่มนั้น ผมก็ได้รู้จักกับโลกที่แตกต่าง โลกที่เชื่อว่าเราสามารถกำหนดชีวิตของเราได้ มุมมองของผมเปลี่ยนไป และมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้น ผมจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมเจอให้ทุกๆคน เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบผม

ไอซ์ กมลวัฒน์

Facebook Page KamonWay
YouTube Channel KamonWay
Google Play KamonWay

Share.

About Author

Comments are closed.