Saturday, May 8

ช้าง ช้าง ช้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
แปร๋นๆ

แปร๋นๆ

          ถ้าเราอยากจะกินช้างสักตัว เราจะกินได้อย่างไร

          คำตอบง่ายๆก็คือ การกินทีละคำ ถ้าเราเปรียบช้าง 1 เชือกเหมือนงานใหญ่ๆ 1 งาน วิธีการจัดการงานก็คือการแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นงานเล็กๆ จำนวนมาก เพื่อให้เราค่อยๆทำไปทีละอย่าง และวิธีการทำงานแบบนี้ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย

          1. มีความคืบหน้าให้เห็น เพราะการที่เราแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ เมื่อเราทำงานย่อยเสร็จ 1 งานเราก็จะเห็นว่าเรามีของ(งาน)ที่เสร็จแล้วจริงๆ 1 อย่าง ทำให้เห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจนดีกว่า การลุยดะทำงานใหญ่ ใส่สุดแรงโดยที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร

          2. มีจุดกลับตัวได้ เพราะเมื่อเราทำงานย่อยๆ เวลาทำๆไป เราอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้ตั้งแต่แรก เช่น กะเวลาผิด งานยากเกินกว่าที่จำนวนคนในตอนนี้จะทำไหว ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสแก้ไข หรือวางแผนใหม่เพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น

          3. ป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด เพราะการสื่อสารเพียงครั้งหรือสองครั้งแล้ว ไปลุยทำงานจนเสร็จ สิ่งที่ได้ออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการก็ได้ เพราะการสื่อสารสามารถผิดพลาดได้ตลอด สั่งก๋วยเตี๋ยวได้ราดหน้ายังมีเลย

          4. สามารถแบ่งงานกันได้ ถ้าเราฮุบเอางานใหญ่ไว้ 1 อันโดยไม่แบ่งงานย่อยเลย งานก็อาจจะเสร็จแต่เหนื่อยหรือไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่ถ้าแบ่งเป็นงานย่อยๆ แล้วหาคนที่ถนัดในด้านนั้นๆมาทำงาน ผลงานที่ได้จะทรงประสิทธิภาพมากกว่าทำคนเดียวเยอะเลยครับ

          การทำงานใหญ่ ก็เหมือนเราอยากจะกินช้างสักตัว เราคงทำให้ปากเราใหญ่ขึ้นไม่ได้ แต่เราสามารถทำให้ช้างเล็กลงได้โดยการแบ่งมันออกเป็นชิ้นๆ แล้วค่อยๆกิน

Facebook Comments
Share.

About Author

สวัสดีครับ ผมไอซ์ กมลวัฒน์ ยิ้มอุบล ผู้ก่อตั้งช่อง Youtube Kamonway และเว็บไซต์ kamonway.com เพื่อช่วยแนะนำความรู้จากเกม และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ทุกท่านเล่นเกมอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

Comments are closed.